Płatnik – hasło

Uzyskiwanie haseł w programie Płatnik

Hasła trzymane są w rejestrze systemu Windows, hasło administratora w kluczu

kolejnych wartościach AdmXX (każda zmiana hasła dodaje 1 wpis, aktualne hasło znajduje się w polu AdmXX o największej wartości XX). Przy instalacji wypełnianych jest kilka wartości początkowych, do Adm1 wpisywana jest aktaulna data, do Adm2 i 3 – imię i nazwisko administratora, do Adm4 początkowe hasło. Przy zmianie hasła do starego dopisywany jest znak ‘1’. Hasło może mieć maksymalnie 24 znaki.

Można zwalczyć wymuszanie zmiany hasła co miesiąc ustawiając w kluczu

większa liczbę dni ważności hasła (domyślnie jest 30). Hasło bazy danych (ostatniej użytej) znajduje się w kluczu (pole Jet OLEDB:Database Password).


Płatnik - hasłoProgram do odzyskiwania zapomnianego hasła z programu płatnik. Za jego pomocą można odczytać aktualne hasło administratora, bazy danych, zmienić wymuszanie zmiany hasło co 30 dni. Wersja 4.5.1.0 ( WinXP, Win7 ) do poprawnego działania programu wymagany jest .NET 2.0 oraz biblioteki run-time Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package do ściągnięcia ze strony Microsoft. Wersja 4.6.0.0 ( Win7, Win8, Win10 ) wymaga .net 4.0 oraz Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

Platnik_S

 

Informacje zaczerpnięte z http://platnik.fork.pl/